Forskningsantologi från Litteraturutredningen

Idag har den pågående Litteraturutredningen publicerat en forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens läsare. Antologin är framtagen i samarbete med Nordicom vid Göteborg universitet; den innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad och jag har en skrivit en artikel om boken som medium med fokus på läs- och surfplattor. Den pågående teknikutvecklingen är just, som det påpekas i ett pressmedelande, “ett centralt tema i många av artiklarna.” SOU 2012:10 kan laddas ned här.