Intervju i Tecknaren

För en tid sedan publicerade tidskriften Tecknaren (nr 1, 2012) en intervju med mig om det snabbt föränderliga bokmediala landskapet, “Den nya boken”. Artikeln, skriven av Bert Ola Gustafsson med illustrationer av Dennis Eriksson, ger en utmärkt beskrivning av ett antal digitala paradoxer som kännetecknar bokens ändrade ställning. Jag lyfter bland annat fram den motsatsställning som uppstått mellan förlag, författare och bibliotek när det gäller e-böcker, vilken nog bara kan lösas genom att bibliotekssektorn backar när det gäller samtida (medial) utgivning och koncetrerar sig på sina äldre bestånd.


– Hur biblioteken ska se ut i framtiden är en grundbult. De bör förstås fortsatt vara offentligt finansierade och en plats där alla har fri tillgång till information. Det finns en ”Napsterlucka” i systemet just nu, men det är en chimär som kommer att försvinna. Givet att antalet läsplattor fortsätter att öka i snabb takt så kan e-bokslånen komma att förändras redan i år, säger Pelle Snickars. Efter intervjun som gjordes i januari kom så nyheten att några svenska förlag redan nu infört en karenstid för nyutkomna titlar som e-böcker för biblioteken. […] Den juridiska sidan släpar och kraven på politiska lösningar ökar. Samtidigt blir nationella regler och lagar snabbt internationella och det komplicerar frågorna ytterligare: – När det gäller det äldre materialet har biblioteken givetvis en uppgift. Men jag ser inte hur våra institutioner ska ägna sig åt material som har kommersiellt värde och är upphovsrättskyddat. Först efter en åldersspärr – mitt förslag är tio år – bör allt från teveprogram till Kerstin Ekman slussas in i bibliotekens fria utlåningssystem, säger Pelle Snickars”


Att problemet är lika aktuellt som omfattande vittnar inte minst det E-bokskrig kring Zlatanbiografin, som Svd rapporterade häromdagen. Artikeln och intervjun i Tecknaren sin helhet kan laddas ned här.