Att tänka brett

Begrepp som djup och bredd ställs ofta i ett slags motsatsförhållande till varandra, inte minst i mer generella historiska sammanhang. Ska partikulära detaljer i det förflutna fokuseras eller mer generella utvecklingstendenser? Men frågan är vad som egentligen de facto är ett vitt perspektiv på exempelvis mediernas historia – eller för den delen hela 1900-talet. Är det ens möjligt att försöka “tänka” det förra seklet? I min egen verksamhet har jag ofta satt bredd i fokus; det är bara så som mediehistorien låter sig förstås. Det har åtminstone varit ett återkommande sätt att resonera. Tony Judts samtalsbok med Timothy Snyder, Thinking the Twentieth Century, väcker snarlika frågor – och bekräftar ånyo att ett slags panorama-metod för att få korn på förändring ofta fungerar väl. Hos Judt handlar ett ständigt resande tankegods lika mycket om USA, England och Frankrike som om Centraleuropa, Polen och Israel – allt förankrat i hans egenartade biografi. Som så ofta är det de breda infallsvinklarna som skapar oväntade djup.