Dataspelandets kod och konst

Att spelindustrin omsätter mer pengar än filmindustrin är allmänt bekant sedan flertalet år. Men spelmediet har också en rik mediehistoria – inte olika filmens. Den senare började att uppmärksammas i skarven mellan stum- och ljudfilm, och på samma sätt förhåller det sig med dataspel. Utvecklingen från Spacewar! – lanserat på en PDP-1 1962 – till dagens multi-transmediala skapelser vittnar om en rik kod- och konsthistoria. Det är något som Smithsonian i Washington DC tagit fasta på i en ny utställning, The Art of Video Games, där spelandets kulturhistoria förefaller stå i centrum. Av en händelse är jag själv på väg till USA – och givetvis ser jag fram emot att bokstavligen spela mig genom denna specifika mediehistoria.