STV på nätet

Idag rapporterade DN det som varit på gång ända sedan regeringen avsatte 100 miljoner till publice service för att öppna deras mediearkiv online: Tv-klassiker läggs ut på nätet. Sveriges Television öppnar sina arkiv, meddelar DN. “Public service-företaget har ingått ett historiskt upphovsrättsavtal, som nu gör 50 års tv-historia tillgänglig på webben. Avtalet har slutits med Copyswede, som fördelar pengar till rättighetshavare.” Det är lika lovvärt för användare online som det är problematiskt för mig egen institution, Kungliga biblioteket – för vad ska vi nu ägna oss åt? KB har inga rättigheter till sitt, i sammanhanget något paradoxalt laginsamlade audiovisuella material. KB:s digitala mediearkiv är bland de bästa i världen, men inget material kan tillgängliggöras online. Att staten ska bekosta insamlandet av public service på landets nationalbibliotek och samtidigt betala för tillgänggliggörandet av samma material på svt.se framstår faktiskt som ett föga effektivt utnyttjande av skattemedel.