Vem digitaliserar böcker bäst?

I dagens Kulturnytt uttalar jag mig om digitaliseringsfrågan när det gäller böcker. Jag och journalisten Hugo Lavett hade för några veckor sedan ett längre samtal som i mycket summerade upp vad som hänt på området, framför allt med fokus på den amerikanska situatonen med Google och Digital Public Library of America. I sedvanlig ordning blev det inte mycket kvar i radio-inslaget, som med titeln: Vem digitaliserar böckerna bäst – Google, Harvard eller KB? dock är väl värt att lyssna på. Och inte är det så dumt att figurera i Robert Darntons sällskap.