Mediehistoriskt arkiv – 2006 till 2012

Mediehistoriskt arkiv, den bokserie jag startade på Statens ljud- och bildarkiv för mer än sju år sedan är nu upp i 25 titlar – ett litet jubileum om något. Fyra av dem är inplanerade (kommande) böcker, bland annat den bok om filmarkivet.se som jag och Mats Jönsson nu i dagarna skickar till trycket. Titel: ”Skosmörja eller arkivdokument?” Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien.

En komplett lista över de böcker som publicerats i serien kan laddas ned här. Merparten av böckerna är numera cc-licensierade och de flesta finns fritt tillgängliga på KBs webb. Övriga tre kommande titlar inkluderar dels en bok jag själv delredigerar med kollegor på KB, Information som problem. Jag håller på att skriver en text om själva informationsbegreppet till den och lär posta mer “information” om den här på bloggen framöver. Därtill är en kommunikationsgeografisk transportantologi på gång, Bussen är budskapet, redigerad av Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, och till nästa år kommer också en bok om vetandets digitalisering, Universitet som medium.

Det senare är ett bokprojekt som rullar igång nu under hösten i regi av Matts Lindström och Adam Wickberg Månsson, båda aktiva doktorander vid den Forskarskola i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet (som jag själv också är engagerad i). Utgångspunkten för detta bokprojekt är att all kunskap numera är digital. “Det är en förändring som i högsta grad inbegriper humaniora, trots – eller kanske på grund av – dess traditionella teknikfientlighet”, som redaktörerna skriver i sin bokinbjudan. “Kunskap inskrivs inte längre nödvändigtvis i ett individuellt minne utan medieras genom olika datoriserade gränssnitt och lagras som elektromagnetiska spår i namnlösa serverhallar.” Avsikten med detta bokprojekt är därför att rikta uppmärksamheten “mot forskningens förutsättningar och materialiteter snarare än de kulturella objekt som ofta står i fokus.” Jag inbillar mig att boken kommer att bli högintressant; och om inte annat kommer den att utgöra ett tillskot till diskussionen om digital humaniora, ett internationellt vitalt forskningsfält som vi i Sverige skulle behöva ägna mer uppmärksamhet åt.