Debattartikel på SvD Brännpunkt

Idag har jag och Per Strömbäck publicerat en artikel på SvD Brännpunkt, Öppenheten på nätet är en myt, där vi resonerar kring begreppet “öppenhet” i en digital kontext. Artikeln hämtar sina centrala argument från den bok vi nyligen gjort, Myten om interet, och börjar så här:

Vi måste slå vakt om öppenheten på internet” är en maxim som ständigt återkommer i diskussioner om den digitala teknikens utveckling och inte minst när det gäller makten över internet. Och det låter ju bra, för vem kan eller vill vara emot öppenhet? Men precis som frihet är öppenhet ett relativt begrepp. Nätdiskussionen där öppenhet ses som fundamental för den digitala domänens utveckling är knappast (nät)neutral, vilket såväl utrikesministrar som cyberutopiker gärna vill göra gällande. Tvärtom favoriserar den vissa aktörer framför andra, speciellt telekombranschen och somliga webbföretag. Öppenhet är rentav den kommersiella logik som Google byggt sitt webbimperium kring. Med fria sökningar och öppna program kan man bevisligen tjäna kopiöst med pengar.