Miman – KBs forskarblogg

Forskningsavdelningen på KB där jag arbetar har startat en blogg, Miman. Namnet är lånat från Harry Martinssons tänkande och besjälade maskin ur rymdeposet Aniara. Själv har jag skrivit ett första blogginlägg, “Det utopiska biblioteket”, som inleds så här:

Den digitala utvecklingen är vår samtids mest centrala fråga – åtminstone ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt biblioteksperspektiv. Den forskningsmässiga liksom demokratiska och folkbildande potential som öppnandet av biblioteken i digital form skulle innebära må vara söndertjatad, men den är högst reell. På sikt är Internet också KB:s räddning. Men hur bibliotek egentligen ska uppgradera sig till den digitala domänen vet ännu ingen.

Läs fortsättningen på Mimanbloggen – som man hittar här http://forskning.kb.se/.