Puff för kommande mytbok i DN

DN har idag publicerat både en intervju med Mariam Kirollos och en längre text, Tidningarna jagar nya sätt att ta betalt vilka både gör fin reklam för vår kommande bok Myten om internet. DN skriver bland annat. “För, som redaktörerna Per Strömbäck och Pelle Snickars skriver i den färska antologin ”Myten om internet” (Volante), uppstod någonstans en missuppfattning kring begreppet. Den kan kokas ned till: ‘free as in speech, or free as in beer?. eller, med andra ord: det fria ordet är en rättighet, men att få gratis bira är att ta del av vad någon annan har producerat. Strömbäck och Snickars skriver att frihet ibland används i betydelsen rätten att ta (eller kopiera) vad andra har producerat: ‘fritt har förvandlats till gratis – men det är en illusion eftersom någon annan alltid betalar.’” Det är roligt att boken placeras in i aktuell debatt – det var just ett uttalat syfte med publikationen – men det återstår att se om diverse recensenter kommer att vara lika vänliga.