Sluten access till bok om öppen access

MIT Press Essential-Knowledge-bokserie ger utmärkta introduktioner till olika aktuella ämnen – själv läser jag just nu _Computing. A Concise History_ av Paul E Ceruzzi. I samma serie finns också en annan bok som förefaller bra – Peter Subers _Open Access_. I introduktionen kan man läsa att, “open access is the
name of the revolutionary kind of access … authors, unencumbered by a motive of financial gain, are free to provide to their readers.” Men inte är Subers bok fri eller öppen; den publiceras ju av MIT Press, som förstås vill ha betalt för de snygga böcker de gör i serien Essential Knowledge och för den marknadsföring som kommer av att publicera på ett lika professionellt som renommerat förlag. Tydligare än så kan paradoxerna med open access inte göras. Precis som diskussionen om ett öppet internet har sina baksidor har open-access-solen sina fläckar. Kravet på fri, ”open access”-publicering är måhända lovvärt, men likväl kullkastar det exempelvis humanistiskt orienterade förlag som ju gärna vill tjäna åtminstone något litet på de böcker de väljer att publicera.