Ny bok om filmarkivet.se

Under våren och sommaren har Mats Jönsson, filmvetare vid Lunds universitet, och jag arbetat med bok om filmarkivet.se – “Skosmörja eller arkivdokument?” Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien. Den är nu klar (min trettonde bok!) och kommer att presenteras på bokmässan på fredag. Baksidetexten anger vad det hela handlar om:

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Français menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. Den digitala utvecklingen förefaller givit honom rätt; bred tillgäng­lighet till filmens historia är allra viktigast på en sajt som filmarkivet.se. Samtidens digitala utveckling återverkar idag på flera sätt medialt på arkivsektorn. Frågan är därför vad ett filmarkiv numera egentligen är för något – och vad det ska ägna sig åt? Arkivet innehåller ju inte bara det förflutna; snarare får det alltid sin innebörd i relation till nuet och framtiden – och den kommer inte att vara analog. Ny teknik påverkar alltid arkiv och deras bestånd. Digitaliseringen av filmens historia innebär naturligtvis stora möjlig­heter, både forsknings­ och folkbildningsmässigt, men också nya format­, arkiv­ och urval­ sproblem. Frågan är komplex och tål att diskuteras, vilket flertalet filmvetare och filmarkivarier gör i denna bok. Ju mer arkivens filmer tillgängliggörs digitalt – desto mer kommer dock intresset för Sveriges filmarv att växa; det gäller såväl forskning som undervisning, liksom publikt – och förstås även politiskt. Digital tillgänglighet är idag det bästa medlet för att bevara det rörliga bildarvet.

Boken är cc-licensierad och distribueras fritt online – ladda ned den här.