Om mediearkiv i betänkandet av Public service-kommittén

Den SOU och det betänkande som Public service-kommittén publicerade häromdagen, Nya villkor för public service handlar i generella drag om framtidens public service – och hur det digitala medielandskapet med nödvändighet redan förändrat såväl villkor som spelplan.

En mindre del av betänkandet behandlar de mediearkiv som finns hos SVT, SR och UR och hur de kan – eller bör – ges access till framöver. Eftersom min egen institution, KB, har i uppdrag att bevara och tillgängliggöra i princip samma mediematerial är det av visst intresse att betänkandet gör bedömningen att “i den utsträckning programföretagen anser att det är publicistiskt motiverat [så] har företagen ett ansvar att, utifrån sina respektive uppdrag, digitalisera och tillgängliggöra arkivmaterial.” Medel, heter det bör dock “inte öronmärkas för ändamålet” – vilket tidigare varit fallet med de 100 miljoner som regeringen anslagit för just detta ändåmål. Vad denna eventuella hållning egentligen innebär för exempelvis samarbetet med KB är oklart; att olika grundfigurer för access kommer att styra hur digitala arkiv hanteras är dock uppenbart.