Recension i Västerbottens Folkblad

Även Västerbottens Folkblad har recenserat vår nyligen utkomna mytbok, Inget är gratis på internet. “Den som dristar sig till att säga något negativt om hur internet påverkar oss, eller på något sätt ifrågasätter dess demokratiska förtjänster, riskerar att klassas som en bakåtsträvare. Trots det här har de senaste åren allt fler författare som Susan Maushart, Eric Schüldt och Jonas Andersson, tagit på sig den föga tacksamma uppgiften att bedriva vad som kan kallas nätskepticism”, skriver recensenten Fredrik Borneskans – som, i korthet, menar att vår bok utgör ett nyanserat inlägg i den pågående nätdiskussionen.