Koden till framtiden

Idag har Andreas Engström recenserat Myten om internet i Sydsvenskan i en artikel betitlad Koden till framtiden. Engström skriver bland annat att det inte är “utan frustration jag läser texterna i den nya ambitiösa antologin ”Myten om internet”. Vi är ju åtminstone några skribenter som i offentligheten har sagt exakt de här sakerna under åtminstone halva nollnolltalet. Nej, en gratistjänst är inte gratis. Nej, det blir inte ”lika bra” för professionella kulturutövare utan en fungerande upphovsrätt. Nej, alla de där teknikföretagen är inte enbart på vår sida.” Det är en fin recension; det enda märkliga med artikeln är att det inte framkommer vem som redigerat boken ifråga – men allt kan man inte få.