Konferens om kulturhistorisk medieforskning

I april nästa år arrangerar jag tillsammans med kollegor vid Lunds universitet en konferens om kulturhistorisk medieforskning. Ett call for papers gick ut häromdagen:

Mediernas kulturhistoria är ett vittförgrenat fält som, på grund av att det driver fram en rikedom av empiriska och historiska exempel, måste tillämpa ett brett mediebegrepp. Det är inte bara så att alla medier är sociala medier; de har också alla en historia. Inte sällan stjäl det breda mediebegreppet därför perspektiv från äldre tider vilka med fördel kan smugglas in i den digitala tidsåldern. För att exempelvis förstå dagens krisande tidningsbransch måste vi historisera samtiden. Såväl analyser av fildelningens utveckling eller piratkopiering av stereobilder som studier av stulna böcker under 1600-talet ger ledtrådar till medieutvecklingens snabb- och tröghet. Ett mediehistoriskt forskningsfält har på senare år formerats i Sverige. I institutionaliseringen av ämnet och samlandet av forskare från olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner har två nationella konferenser med stöd från Riksbankens Jubileumsfond (2007 respektive 2010) varit betydelsefulla. Det finns även andra satsningar. Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Lunds universitet sedan 2011 studier i ämnet mediehistoria från grundnivå till forskarutbildning. Kungliga biblioteket har därtill de senaste åren arrangerat en rad mediehistoriska seminarier och konferenser, och dessutom publicerat närmare 25 böcker i serien ”Mediehistoriskt arkiv”.

Läs mer om konferensen här.