Recension av Moving Data i SvD

Sam Sundberg har idag publicerat en streckare om boken Moving Data. Det är en utmärkt kritisk läsning av vår bok, med både beska och sötma. Sundberg skriver bland annat att “smarta mobiler är i full färd med att förändra våra upplevelser av världen och tiden, samt våra relationer till andra människor. Pelle Snickars och Patrick Vondereau har med andra ord valt ett brännande intressant ämne för sin antologi Moving data. The Iphone and the future of media … Som undertiteln antyder har redaktörerna snävat in ämnet från smarta mobiler i allmänhet till att särskilt fokusera på Apples Iphone. Skribenterna är forskare som representerar olika ämnen och infallsvinklar. Tack vare insnävningen kan de vara mer konkreta och specifika än om de beskrivit mobilutvecklingen i sin helhet. Å andra sidan gör den också att deras iakttagelser delvis blir mindre relevanta som allmän lägesbeskrivning.” Det senare är helt sant – därtill har det snart gått ett och halvt år sedan vi lämnade in bokmanuskriptet till förlaget. I mobilbranschen är det en evighet och sedan dess har även Apples roll förändrats. Sundberg menar att vi i boken ställvis är alltför okritiska till Apple – så även uttryckligen jag själv i min egen text om App Store. Det är möjligen sant att man bländas av sitt studieobjekt. Men för egen del baserar sig min fascination framför allt på den uppskattning som Apple rönt bland externa utvecklare (som jag intervjuat). Hursom, det är roligt att en så pass akademisk bok uppmärksammas i dagspress; läs alltså gärna Sundbergs streckare Är vi lurade av de smarta mobilerna?.