RJ-anslag för utbygnad av filmarkivet.se

Häromdagen beviljades jag ett större anslag från Riksbankens jubileumsfond för utbyggnad och omgestaltning av KB och Svenska filminstitutets gemensamma sajt filmarkivet.se. Ambitionen med projektet, “Filmarkivet.se – en filmhistorisk plattform” är bland annat att “finansiera forskning och forksningsinfrastrukturellt arbete med fyra parallella arbetspaket – katalogisering, kodning, kontextualisering och kommunikation – i enlighet med två projektsyften. Dels handlar det om att tillföra nya filmiska materialkategorier till sajten, främst reklamfilm, dels implementera nya webbaserade funktionaliteter med ett utpräglat användarperspektiv.”

Projektet har beviljats tre miljoner kronor under en tre-årsperiod; mer om det hela kan man läsa på RJ:s hemsida