Bonnier om Bonniers framtid

På bonnier.com har PM Nilsson idag publicerat en synnerligen intressant intervju med Jonas Bonnier om det framtida medielandskapet, “Intervju: Bonniers framtid med Jonas Bonnier”:http://www.bonnier.com/sv/nyheter-press/Nyheter/2012/November/Intervju-Bonniers-framtid-med-Jonas-Bonnier-/. Det är en av de mer intressanta intervjuer jag läst på länge och den ger en hel del indikationer kring hur en central mediekoncern som Bonniers ser på den digitala medieutvecklingen. Bonniers fokusområde är och förblir “media” – men i intervjun slås också mycket riktigt fast fast att “media är ett komplext begrepp och att relationen mellan läsare och annonsörer också är media … media håller [såtillvida] på att förändras som företeelse. Media är inte längre en massföreteelse som det var förut och digital distribution har gjort att media hamnat i en annan position i värdekedjan för annonsörer. Media är inte längre den största scenen för att nå en stor publik och måste anpassa sig till en ny struktur.”