Öppenhet på vems villkor?

Stora företag skaffar sig idag ökad kontroll över innehållet på internet, och det är alltför lätt att glömma att de har agendor vilka “rimmar illa med tanken om frihet på nätet,” skriver Lars Anders Johansson i det nya numret av tidskriften Axess. Texten tar sin utgångspunkt i min problematiserande öppenhetsartikel i Myten om internet, och Johansson skriver bland annat:

Begrepp som frihet och öppenhet på nätet kan tyckas vara tämligen oproblematiska: självändamål i vår gemensamma strävan efter en mindre sluten värld. I en artikel i den nyutkomna antologin, Myten om internet, visar Pelle Snickars, forskningschef vid Kungliga biblioteket, att det inte alls är så okomplicerat. Frågorna som vi borde ställa oss är: Frihet för vem? Öppenhet på vems villkor? Bakom varje agenda på nätet finns tunga ekonomiska intressen. Bakom piraternas skenbart idealistiska strävan att allt ska vara gratis och omedelbart tillgängligt finns kommersiella jättar som Google, vars hela affärsidé bygger på att andra delar med sig gratis av sina åsikter, sina tankar och sitt skapande. Samma sak gäller leverantörerna av bredband och hårdvara som vill pressa ned kostnaden för innehållet – det vill säga den musik, litteratur, journalistik och film som strömmar genom deras kablar – mot noll. […] Den genomsnittlige konsumenten betalar företrädesvis för förmedlingstjänsterna, inte för det konstnärliga innehållet. Publikens pengar, som tidigare tenderade att sippra ned till upphovsmännen, stannar idag på vägen: hos bredbandsleverantörer och strömningstjänster.

Är man prenumerant på Axess (och det bör man vara; det är en lika utmärkt som polemisk tidkskrift) kan man här fortsätta läsa artikeln, Öppenhet på vems villkor?.