Om KB i Biblioteksbladet

I Biblioteksbladets nya nummer – pdf kan laddas ned här – skriver Marielouise Samuelsson insiktsfullt om KBs verksamhet. Rubriken säger det mesta: “Konstant kris på KB”. Även jag uttalar mig i intervjun, framför allt apropå vad som omnämns som en “oro för … en påtaglig administrativ tendens. – KB är en myndighet, men faktiskt inte vilken myndighet som helst. Det är landets nationalbibliotek och alltjämt ett lärt verk med mycket kunnig personal. Vi behöver medarbetare som kan samlingarna, som för- står vad digitalisering innebär, som publicerar sig och som behärskar latin. Vi behöver inte nödvändigtvis flera HR-specialister och säkerhetsexperter a la new management. Det senare är en utveckling som våra primära målgrupper inom forskning och högre utbildning, inte är betjänta av.” KB håller för närvarande på att omorganiserar – och vi får se vad utvecklingen ger vid handen.