Tidningskrisen

Martin Jönsson, kulturchef på SvD, har idag publicerat en utmärkt krönika, Vem knäcker kostnadskoden, apropå den pågående omstruktureringen av tidningsbranschen. Krönikan utgör ett slags kommentar till den längre SvD-artikeln, Så kan den tryckta journalistiken överleva, också den mycket läsvärd. Ibland påtalas det, till exempel från förlagshåll, att skillnaden mellan e-böcker och tryckta titlar inte beror på papper- eller distributionskostnader (vilket skulle vara ett skäl till att en e-bok är lika dyr som en vanlig bok). Men som Jönsson framhåller gäller det inte dagspressen. Papperspriserna skenade i förra krisen 2009, skriver han, detta “som en följd av den branschens omstrukturering och de har gått upp även de två senaste åren. Distributionskostnaderna går inte heller ner trots fallande upplagor: istället stiger kostnaden per utdelad tidning. Enda sätten att minska produktionskostnaden är därmed att 1) trycka färre exemplar 2) göra tunnare tidningar. Ingen av dessa vägar kan direkt beskrivas som en framtidsstrategi, så länge det är papperstidningen som står för 90-95 procent av intäkterna och det digitala intäktsflödet är ungefär lika viktigt för resultatet som dricksen för en restaurang.”

Att delar av den nya postdigitala medieekonomin befinner sig i kris är ingen nyhet – men en lika spännande som komplicerad fråga att studera. I generella termer har mediesektorn hamnat på defensiven medan telekombransschen relativt sett flyttat fram sina positioner (något jag skrivit om i boken Myten om internet). En digital tjänstesektor har också vuxit fram där media och kommunikation alltmer blivit ett slags relationella företeelser. Vad ett medium numera är vet knappt någon. Krisen för medier på papper och är såtillvida strukturell – inte konjunkturell – och mediesektorn rationaliserar därför parallellt med att helt nya digitala användarmönster framträder. Frågeställnigarna är minst sagt aktuella, och medieforskaren Jonas Andersson och jag håller just på att förbereda en konferens till våren på detta tema inom ramen för RJ:s Flexitsatsning (RJ stödjer också konferensen). Mer information om detta evenemang på KB (som kommer att vara öppen för envar) postas inom kort här på bloggen.