Offliberty

Via Rasmus Fleischers eminenta blogg, copyriot, hittar jag en post om sajten offliberty, ett slags rippningsverktyg för att ladda ned strömmande media. Detta är ingen nyhet, den hyfsat teknikkunnige har i åratal kunnat ladda hem sådana filer. Men installerar man offlibertys “bookmarklet” är det mycket enkelt att lokalt spara hem exempelvis videoklipp från YouTube (något jag själv ofta använder mig av i till exempel föreläsningssammanhang). Vad denna tjänst emellertid framför allt gör är att uppmärksamma hur all strömmande media alltid är nedladdningsbar. Tekniken döljer väl detta faktum, men som Fleischer skriver: “ju simplare det blir att rippa ljud och video, desto bredare sprids medvetenheten om att varje “ström” är en potentiell “nedladdning”.” Man bör inte se detta som någon slags uppmaning till ökad fildelning, snarare är det ett sakligt konstaterande av den tekniska grund som all strömmande mediekonsumtion (med Spotrify i täten) de facto vilar på. Sådant utbud förefaller enbart vara allmänt tillgängligt i molnet – men i realiteten är även detta innehåll alltid möjlig att individuellt spara (och distribuera).