Om mytbok i Svensk Tidskrift

Man tror sig ha koll på det mesta som skrivs om det man ägnar sig åt – men så är naturligtvis inte fallet. Har själv exempelvis helt missat Svensk Tidskrifts längre recension av vår mytbok, Myterna om internet av Lars Anders Johansson (som också skrev om boken i Axcess) från början av oktober. Apropå min egen artikel skriver recensenten bland annat:

Snickars belyser i sin text hur ”öppenhet på nätet” som ofta okritiskt lyfts fram som ett självändamål, i själva verket är en snårskog av principer och intressekonflikter där stora ekonomiska intressen ställs emot varandra. Till exempel bygger en nätjätte som Google hela sin verksamhet på att det råder transparens och beredvillighet att lämna ut så mycket information om oss själva som möjligt – det är vi som är produkten när tjänsterna är gratis. De okritiska förespråkarna för denna förmenta öppenhet gör sig alltså medvetet eller omedvetet till nyttiga idioter som går dessa stora företags ärenden i debatten. På den andra sidan står företag som Apple, som snarast skulle kunna sägas företräda ett ”slutenhetsparadigm”. Genom att stycka upp internet i applikationer som säljs via företagets egen plattform Itunesstore och skräddarsys efter företagets egen hårdvara, motverkar man precis den typ av transparens som är Googles livsluft.

Därtill påtalar Johansson avslutningsvis att Myten om internet “är en mångfacetterad och tankeväckande bok som sätter ljuset på ett antal av samtidens och den nära stående framtidens stora frågeställningar. I och med att nätet upptar en allt större del av våra yrkes- och privatliv blir det allt angelägnare att uppmärksamma och resonera kring de faktorer som utformar den miljö där vi vistas och verkar.” Boken sägs inte leverera speciellt “många tvärsäkra svar, men utgör ett utmärkt avstamp för en fortsatt diskussion om en rad nätrelaterade frågeställningar.” Och det var ju också till yttermera visso en from förhopning med detta bokprojekt.