Om KB och digitala pliktleveranser

Programmet Medierna i P1 sände idag ett tämligen kritiskt inslag om KB och den elektroniska pliktleveranslagstiftning som gradvis håller på att implementeras, Digitalt kulturarv går förlorat. Definitionen i lagförslaget på vad som enligt lag ska levereras är ”en avgränsad enhet av elektroniskt material med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning”. Så ser förstås bara marginella delar av den digitala domänen ut – och lagen är också sällsynt uddlös. Som en händelse handlar flera artiklar (bland annat min egen) i den bok jag för närvarande slutredigerar, Information som problem, om just dessa frågor. I inslaget i Medierna påpekas att det digitala materal som enligt lag ska samlas in är högst selektivt; bättre vore därför att lagstifta kring den webbinsamling, Kulturarw3, som KB ägnat sig åt sedan 1997. Det har också alltid varit min egen hållning i frågan. I höstas skrev jag till exempel en större ansökan för KBs räkning om extra medel till denna verksamhet, som alltså inte är lagstyrd – men som borde ha blivit det istället för den mycket selektiva e-plikt som i skrivande stund dränerar KB på resurser.