Forskning och ABM-sektorn

Jag är för närvarande tjänstledig från mitt arbete på KB; skriver på ett bokmanus. Under tiden är min kollega Jonas Nordin tf för mig. Idag har han publicerat en utmärkt blogpost på RJ:s hemsida, Nödvändigt med forskning i ABM-sektorn. Texten tar sin utgångspunkt i erfarenheter från de satsningar som RJ och Vitterhetsakademin gjorde för några år sedan för att stärka kunskapsläget på ett antal minnesinstitutioner, något jag själv talat mig varm för och arbetat med i många sammanhang. “ABM-sektorn ingår naturligt i det som brukar kallas forskningens infrastruktur, men det är inte alla institutioner som ser forskning på de egna samlingarna som en självklar del av verksamheten”, skriver Nordin. “Det brukar heta att man skall tillhandahålla verktygen som underlättar för forskningen (utveckling), men man skall inte själv aktivt producera ny kunskap (forskning). Det finns många argument mot en sådan syn.” Det främsta är just att FoU i de flesta sammanhang är samma sak; det är med andra ord genom forskningsrelaterade aktiviteter – från EU-projekt till utarbetandet av slagkraftiga ansökningar – som en verksamhet de facto utvecklas.