Library of Congress Twitterarkiv

Häromdagen publicerade Library of Congress ett vitpapper, Update on the Twitter Archive At the Library of Congress om det pågående samarbete med att lagra alla tweets som skickas. Det rör sig givetvis om ett gigantiskt socialt mediematerial med än fler potentiella forskningsingångar. I en första fas har det amerikanska nationalbiblioteket ägnat sig åt “to acquire and preserve the [Twitter] archive; to establish a secure, sustainable process for receiving and preserving a daily, ongoing stream of tweets through the present day; and to create a structure for organizing the entire archive by date.” Nu förefaller man försöka att optimera det sätt som materialet kan användas på. Här slås det mycket riktigt fast att: “It is clear that technology to allow for scholarship access to large data sets is lagging behind technology for creating and distributing such data. Even the private sector has not yet implemented cost-effective commercial solutions because of the complexity and resource requirements of such a task.”

Jag skulle vilja hävda att just detta är minnessektorns stora utmaning de kommande åren; det vill säga, att gradvis strukturera om verksamheten från att underlätta studiet av enskilda dokument (artiklar, böcker, filmer, program) mot digitaliserade informationsflöden som forskare med ny teknik kommer att vilja behandla på helt andra sätt än tidigare – inte minst uppslags- och hypotesmässigt (i mer eller mindre laborativ bemärkelse). I Sverige går implementeringen av e-plikten dock inte i denna riktning; tillgängliggörandet av den information som samlas in är dessvärre inte prioriterad. En minst sagt trög juridisk process bakbinder här KB. Emellertid finns undantag; själv arbetade jag i höstas exempelvis fram en större ansökan för KBs räkning till Wallenbergstiftelsen (KAW) kring en uppgradering av webbinsamlingen kring Kulturarw3 som just satte användandet av det insamlade webbmaterialet i fokus. Besked om medel väntas till våren; ansökan är väl ingen statshemlighet och är någon intresserad kan den laddas ned här.