Utkast till artikel om hack i publikationsmaskineriet

En första version av min artikel, “Publikationshack”, är nu färdigskriven. Texten kan laddas ned här. Den kommer (så småningom) att ingå i Matts Lindströms och Adam Wickberg Månssons antologi om universitetet som en sorts medieform, en bok som utkommer i serien Mediehistoriskt arkiv under våren 2013.