Begagnade filer

I en aktuell artikel i NYT, Imagining a Swap Meet for E-Books and Music kan man lära sig ett och annat om en e-marknad som det inte talats speciellt mycket om – den kring begagnade filer. Det kan förstås tyckas som en paradox, men det finns uppenbarligen redan företag som ReDigi, “a free cloud service that allows you to store, stream, buy, and sell your legally purchased pre-owned digital music.” Tydligen arbetar både Amazon och Apple med patent (några har redan skickats in) på lösningar av samma problem (eller möjlighet), det vill säga att skapa en fungerande andra-hands-marknad för exempelvis redan lästa e-böcker. “Apple’s application outlines a system for allowing users to sell or give e-books, music, movies and software to each other by transferring files rather than reproducing them. Such a system would permit only one user to have a copy at any one time”, påtalas det bland annat.

Den här digitala utveckling är å den ena sidan logisk; den innebär att de juridiska ramverken kring legalt införskaffat e-material blir mindre strikta (och utgör på så vis ytterligare ett alternativt till den illegala fildelningen som fortsatt är omfattande trots att det inte längre skrivs så mycket om den). Å den andra sidan är det svårt att sia om vilka prismekanismer som en fungerande andra-handsmarknad för exempelvis “gamla” e-böcker skulle innebära – förmodligen rejäl prispress. Robert Levine (som skrivit om frågan från ett uttalat anti-Silicon Valley-perspektiv) intervjuas i slutet av artikeln, och menar att “secondhand stores for books and music never threatened the broader market because it simply wasn’t that efficient … Digital resale would change [the situation].” Marknaden måste nämligen i regel hitta ett jämviktsläge. “But that happens slowly, and in the meantime we’re in for one hell of a fight.”