Om digital humniora och HUMlab i SULF-tidningen

Tidningen för Sveriges Universitetslärares förbund publicerade häromsistens en utmärkt introducera artikel till forskningsfältet kring digital humaniora, Digital humaniora gör ny forskning möjlig. Föreståndaren för HUMlab vid Umeå universitet, Patrik Svensson kommer till tals: “I Humlab anser vi att det är viktigt att ha ett förhållande till tekniken där vi är med och tänker ut hur en humanistisk orienterad infrastruktur kan se ut. Det är inte säkert att vi behöver samma sorts modeller som naturvetenskapen.” Jag har skrivit om det i flera sammanhang, men det tål att uprepas: digital humaniora framstår idag som humanvetenskapernas stora möjlighet att i grunden tänka om sin egen disciplin – och därvidlag ta upp kampen om forskningsresurserna med natur-, teknik och medicinområdena.