KB utan GPS

Igår skrev Jesper Högström en artikel i Expressen, Undertrycket som klargör en hel del om KBs prekära situation. Ingressen slår an temat: “I Kungliga bibliotekets underjordiska rum sträcker sig hyllkilometer av ickedigitaliserad litteratur.
Jesper Högström tar hissen ner från det flyktiga IT-samhällets ständiga krav på ny teknikanpassning.” I artikeln påpekas bland annat att kostnaderna för digital långtidsarkivering och kostnaderna för att lagring generellt är så stora att KB inte har möjlighet att presentera det som samlas in. “Går det ut över andra delar av KB:s uppdrag?”, frågar sig Högström. Ja svarar min min kollega Janis Kreslins: “- Vi måste lägga ner mer på förvärv, vi hänger inte med i dag. Vi kan inte bara ha svenskt tryck, det måste kontextualiseras, annars blir det som… en GPS-sändare som inte fungerar!”