Om öppet arkiv i SvD

Idag har jag publicerat en kommentar i SvD apropå nylanseringen av SVTs Öppet arkiv. Artikeln, Öppet arkiv återger
televisionen ett minne
resonerar kort om hur medier på webben alltmer stöps i en sorts arkivarisk form. Jag har tidigare skrivit om detta, bland annat i artikeln “Televisionen som arkiv – om webb-tv” i boken Svensk Television – en mediehistoria (2008). Den artikeln kan laddas ned här.