Public service har bekymmer

Jesper Falkheimer sätter i dagens SvD fingret på en alltmer bekymmersam situation, nämligen relationen mellan public service och tidningsbranschen – Sanktionerade medier ger obalans. Bråket mellan SR och TU tidigare den här veckan här just större implikationer än många tror. För den är precis som Falkheimer skriver ett tecken (bland många) på en betydligt mer omfattande medial förändring: “Att medielandskapet förändras är en ständig sanning. Det var lika sant på 1920-talet som det är idag. Men det är svårt att bortse från att vi lever i en brytningstid för medierna. Maktbalansen mellan public service och privatägd dagspress som etablerats under 1900-talet är hotad och konsekvensen blir ändrade villkor för det offentliga samtalet. Det politiska stödet för public service är massivt. Men få politiker förstår att dagspressens kris handlar om mer än enskilda tidningsföretag.” Med all sanolikhet (och förhoppningsvis) kommer debatten att fortsätta på SvD.