Digitaliseringsbok på gång …

Sedan en tid tillbaka arbetar jag med en bok som kommer på Volante förlag till hösten. Arbetsnamn är fortfarande Digitaliseringsboken, detta i väntan på att den stora titel-snilleblixten ska slå ned. Jag har haft det rättså svårt att specificera exakt vad det hela handlar om, men boken tar nu i alla fall sin utgångspunkt i ett antal begrepp (närmare bestämt nio stycken) som antingen är illustrativa för att förstå internet (och den samtida nätdiskussionen) eller (möjligen) ställts på huvudet av digitalseringen som samhällsomdanande kraft. Dessa termer är rättså olika till sin karaktär som till exempel: nätevangelism, överflöd, kvalitet, delande eller lagring – men det är begrepp med en betydande kapacitet för att förklara den samtida digitala kulturen och de återkommer med jämna mellanrum i den pågående diskussionen om nätets natur (som exempelvis idag i Sam Sundbergs elaka krönika Kalkonvarning för Googles visionärer). Min ambition är att utnyttja dessa begrepp för att diskutera digitaliseringen som en sorts process, både i samtida bemärkelse liksom mediehistoriskt. Internet har nu trots allt mer än ett halvsekel på nacken. Perspektiven i boken växlar följaktligen, och tanken är att försöka belysa en hel del samtida fenomen med ett tydligt informationshistoriskt synsätt. I slutet av maj månad är förhoppningen att mer information om boken ska vara tillgänglig här samt på Volantes hemsida – kanske då till och med en titel.