Skåda all världens uselhet

Imorgon är jag opponent på Anna-Maria Hällgrens konstvetenskapliga avhandling, Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur. Alla disputationer är alltid öppna för vem som helst, och information om evenemanget finns här. I sedvanlig stil hoppas jag på ett givande samtal; jag kommer väl förbered – det har varit en spännande bok att läsa.