Liten rapport om en konferens på rj.se

Den konferens som jag och Jonas Andersson Schwarz anordnade för en tid sedan om den postdigitala medie-ekonomin – finansierad av RJ – har nu fått en lite längre redogörelse, Ökad digitalisering ritar om mediekartan på rj.se. “Kungliga bibliotekets hörsal var fullsatt den 5 juni när Flexit-forskaren Jonas Andersson Schwarz – i samarbete med Pelle Snickars, forskningschef på KB – anordnade konferens om den postdigitala medieekonomin”, kan man bland annat läsa. “Medieforskare och företrädare för medieföretag beskrev hur övergången till digitala medier förändrar medielandskapet.” Konferensen genomfördes just inom ramen för Flexit – RJ:s program för disputerade forskare och möten mellan akademi och näringsliv. Det är lika roligt som tillfredsställande att RJ förefaller nöjda med resultatet.