Medier och minne

I det senaste numret av den historievetenskapliga tidskriften Scandia har (medie)historikern Marie Cronkvist skrivit en fin introduktion till forskningsfältet kring medier och minne. De senaste årens teknologiska utveckling har medfört flera olika utmaningar för minnesforskningen, påtalar hon. Det finns därför “all anledning att studera på vilka sätt och med hjälp av vilka digitala system och teknologier som minnen – inbegripet dokument och annan sparad information på våra minnesinstitutioner – i dag lagras, kopieras, decentraliseras och görs tillgängliga för allt fler människor. Digitala medier kännetecknas av en betydande ‘minneshunger’ och erbjuder en såväl mer omfattande som friare och öppnare ingång till det förflutna.” Den pågående digitaliseringen av minnessektorn är naturligtvis en anledning till detta nymornade intresse. Alla som bedriver någon form av historiskt orienterad forskning idag måste helt enkelt förhålla sig till den form av medietransfer som all digitalisering innebär – eller som Cronkvist träffande skriver:

Medan kulturella artefakter, bilder och dokument under tidigare epoker har varit en angelägenhet uteslutande för bibliotek, arkiv och muséer, görs de nu i allt högre grad och i allt snabbare takt tillgängliga på nätet. Många är i dag frågorna kring medier, digitalisering av kulturarv och hur man bäst organiserar digitala arkiv. Det breda tillgängliggörandet av historiska källor på nätet kan man ju som forskare bara välkomna. Samtidigt ger utvecklingen upphov till intressanta reflektioner, eftersom den har potential att förändra inte bara vår föreställning om vad ett arkiv kan vara, utan kanske också vår syn på det förflutnas närvaro i våra liv. Hur skall vi egentligen förstå sådana begrepp som ”arkiv” eller ”databas” i en tid när minnenas pluralism tenderar ta över den roll som auktoritetsgiven historieskrivning eller traditionell arkiveringspraktik haft under 1800-talet och större delen av 1900-talet? Vilken är relationen mellan medier, minnen, historia och arkiv? Länge var arkivet en särskild plats där arkivarier administrerade och upprätthöll vårt gemensamma minne. Men dagens strömmande, digitala arkiv – vad är det för ett slags arkiv och vilka villkor lyder det under?

Marie Cronkvist artikel “Medier och minnen” finns att ladda ned som pdf här.