Om Spotify – i DN

DN har idag publicerat ett lysande reportage om Spotify, Så erövrade Spotify musikvärlden av Hans Rosén och Pia Gripenberg. Jag ägnade en del av våren åt detta företag eftersom jag ansvarat för en VR-ansökan med fokus på Spotify. En sak som återigen är slående är hur (fil)delningskulturen framstår som helt central för förståelsen av vår samtid – och den nya nätekonomin. Spotify och sociala medier är båda sprugna ur samma fildelningserfarenhet. Här finns dock också en sorts kodens paradox: när somliga skickliga programmerare blev pirater och hackers, blev andra miljonärer genom lagliga tjänster. Utgångspunkten är densamma, livsvägarna emellertid radikalt annorlunda.