Morozov om informationskonsumism i FAZ

“Ideologie des Datenkonsums. Der Preis der Heuchelei” är titeln på Evgeny Morozovs artikel i dagens Frankfurter Allgemeine Zeitung – den finns också online på engelska, Information Consumerism. The Price of Hypocrisy. Det är en utmärkt artikel om begreppet informationskonsumism i ljuset av samtidens datainflation, Prism och Edward Snowdens avslöjanden. Å den ena sidan argumenterar Morozov för att vi alla nog borde lägga in oss på en sorts “big data rehab”, å den andra sidan påpekar han att vårt sätt att producera och konsumera information utgör ett av samtidens allra största hot – och intressant nog jämför han med miljöfrågan. “There are profound political and moral consequences to information consumerism– and they are comparable to energy consumerism in scope and importance”, skriver han exempelvis. Ett ständigt delande, exponering och åter-produktion av data kan nämligen leda till konsekvenser som är svåra att överblicka: “We should do our best to suspend the seeming economic normalcy of information sharing. An attitude of “just business!” will no longer suffice. Information sharing might have a vibrant market around it but it has no ethical framework to back it up. More than three decades ago, Michel Foucault was prescient to see that neoliberalism would turns us all into “entrepreneurs of the self” but let’s not forget that entrepreneurship is not without its downsides: as most economic activities, it can generate negative externalities, from pollution to noise. Entrepreneurship focused on information sharing is no exception.” Den samtida och explosiva datautvecklingen präglad av delandets kultur är i så motto inte av godo. Tvärtom, menar Morozov, bör just Snowdenaffären få oss alla att fundera kring hur mycket data vi egentligen delar och konsumerar.