Begreppsförvirring om ”nät-tv”

Resumé har idag publicerat en artikel om konsumtion av rörliga bilder på nätet, Förvirring kring nät-tv-tittande. Ämnet intresserar mig mycket; jag skrev häromdagen en kommentar till SvD (bör väl komma om någon vecka) där jag lyfter fram YouTubes centrala roll i sammanhanget – framför allt i egenskap av att ha förändrat våra mediebeteenden. Det intressant med artikeln i Resumé är att den å den ena sidan lyfter fram att nästan hälften av alla svenskar numera tittar på rörlig bild på nätet varje dag, men å den andra sidan också påpekar att det beror på hur man mäter. MMS och Mediavisions statistik skiljer sig nämligen markant åt. “Att alltfler svenskar tittar på nät-tv varje dag råder det inget tvivel om, men hur många som egentligen tittar en genomsnittlig [dag] finns det diametralt motsatta uppfattningar om hos mätinstituten Mediavision och MMS. Medievision har nyligen släppt siffror för Q2 som visar hur stor andel i gruppen 15-74 år som tittade på nät-tv en genomsnittlig dag under februari. – 24 procent tittade på någon form av rörlig bildtjänst över öppet internet, säger Marie Nilsson, vd på Mediavision. [Men] hon vill inte närmare kommentera hur det kommer sig att MMS får 46 procent för gruppen 16-65 år.”

Personligen tycker jag dock att begreppsförvirringen kring hur man ska beskriva ”nät-tv” är det kanske mest intressanta i sammanhanget. “Vi lägger ingen värdering i vad som är webb-tv eller nät-tv, utan vi mäter all konsumtion av rörlig bild på nätet oavsett om det exempelvis gäller Play- eller Youtube-klipp”, påpekas bland annat. Det är såtillvida uppenbart att termen “nät-tv” behöver en adekvat omskrivning; måhända en synonym som mer precist beskriver det som avses. Överlag syns det mig också som om det mediespecifika med rörlig bild online behöver en helt ny klassifikation, ja, rentav en ny medieterminologi.

Uppdatering – såg precis att EU nu också intresserar sig för frågan. Internet via TV, TV på internet: Kommissionen vill ha synpunkter på den snabba integreringen av den audiovisuella världen.