Best of Both Worlds

G. Wayne Clough, det museala Smithsonian-konglomeratates chef i Washington D.C., har nyligen publicerat en intressant rapport om digitaliseringsstrategier inom ABM-sektorn, Best of Both Worlds. Museums, Libraries, and Archives in a Digital Age. Rapporten kan laddas ned gratis på nätet – och är om inte annat intressant eftersom alltfler minnesinstitutioner nu inte bara digitaliserar material utan också i ökad utsträckning börjar att intressera sig för hur “nya” digitala kollektioner egentligen ska behandlas och utforskas. Det är helt enkelt efter 1 och 0 som det verkligt spännande börjar.