Inför bokmässan – om bokmediets omvandling

Om två veckor börjar bokmässan i Göteborg. Jag brukar vara med där och prata – så även i år på en programpunkt som vi valt att kalla Bokmediets omvandling. Enligt programbeskrivningen ska det handla om följande:

Böcker är inte vad de än gång var – och inte heller våra föreställningar om dem. Med lanseringar av läs- och surfplattor har bokens gränser upphävts, liksom hur de läses och skrivs. Böcker är numera ett medium bland många andra. Frågan är vad som händer med den fysiska artefakten när den blir digital? Vilken kapacitet har e-boken och vilken framtid har den tryckta boken?.

Panelen arrangeras av Kungliga biblioteket, Riksbankens jubileumsfond och Bonnierförlagen och har utarbetats av mig och litteratuvetaren Alexandra Borg, som för närvarande arbetar med om postdoc om den digitala bokens samhälle. Medverkar gör bland andra också Jonas Lennermo från Publit och litteraturvetaren Jesper Olsson från Linköpings universitet.