Intervjuad om Netflix i Veckans Affärer

Anders Rydell publicerade härom sistensens en längre artikel i Veckans Affärer om Netflix – som nu också finns på nätet, Case: Netflixgrundaren har tittarna i sin hand. Det är en utmärkt introduktion till varför Netflix vuxit så rasande snabbt i Sverige. Rydell och jag hade en längre intervju-mailkorrespondens under artikelns tillblivelse, och jag kommer också till tals på några ställen: “’Det speciella med Netflix är att det är ett bolag som helt bytt skepnad, från försändelser av fysiska dvd-paket till strömmande medier. Det är få medieföretag som klarat av omställningen från analogt till digitalt på ett så elegant sätt’, säger Pelle Snickars, medievetare och forskningschef på Kungliga biblioteket som följt den digitala utvecklingen för rörlig bild.” Därtill påpekar jag apropå Netflix egenproducerade tv-serier som House of Cards – vilket jag tror är synnerligen centralt i sammanhanget – att “marknadsföringsvärdet av serien varit enormt, i medierna har Netflix framställts inte bara som en simpel datadistributör utan också som en innovativ kreatör, även om de egenproducerade serierna enbart har utgjort en liten del av utbudet.”