RJ-rapport om konferens kring kulturhistorisk medieforskning

Idag publicerade Riksbankens jubileumsfond en kortare rapport om den konferens som jag var med och ordnade i Lund i april i år. Där kan man bland annat läsa att under “de senaste fem till sex åren har forskning kring mediernas historia utvecklats i Sverige. Efter två framgångsrika nationella konferenser (2007 och 2010) som samlade forskare från olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner, var det den 23-24 april 2013 dags för Kulturhistorisk medieforskning III – med ett nordiskt perspektiv.” Mer om konferensen kan läsas under rubriken: Kulturhistorisk medieforskning.