Vardagslivets och kulturens medialisering

För någon vecka sedan var jag med och organiserade en workshop i regi av Riksbankens jubileumsfond kring vardagslivets och kulturens medialisering, detta som en del i det arbete med den områdesgrupp kring samma tema som jag är med i. På rj.se finns nu lite spridd information kring evenemanget, VD Göran Blomqvist har exempelvis skrivit ned några synpunkter, Intryck från en workshop, liksom litteraturvetaren Alexandra Borg, Tankar om medialiseringsworkshopen. Evenemnaget genererade också ett något magert twitterflöde, som möjligen är av intresse för någon, #medialisering.