Maskinwebb

Häromdagen skrev jag en (kommande) understreckare om Finn Bruntons bok om spam. Den är rättså bra – om än lite yvig och spretig. Skräppost stjäl ju bokstavligen vår uppmärksamhet. Dessutom hotar de att göra den egna mail-boxen full – sedan några år tillbaka består 85 till 90 procent av världens mailtrafik av skräppost. Det är ett kopiöst överflöd av information, och den maskinära webben växer kontinuerligt. I en ny Bot Traffic Report 2013 påpekas att webbens trafik numer utgörs av mer än 60 procent av icke-humana aktörer, det vill säga bland annat bots, små automatiska program som far runt och delvis ställer till oreda. Möjligen bör man oroa sig för att den maskinära procentandelen stiger (vilken den alltså gör). Men mer fascinerande är snarare hur tekniken lever sitt eget liv – och detta framför ögon som stirrar på alltfler skärmar utan att vi knappt lägger märke till det.