Två projekt installerade på HUMlab

Min nya tjänst på Umeå universitet har en affiliering till HUMlab. Därför har jag nu installerat två av dem där – Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800, finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution, finansierat av VR. Som tidigare aviserat har det också publicerats en intervju med mig, som åtminstone i viss mån placerar in projekten i ett större sammanhang – Nya sätt tillgängliggöra kulturarv för alla.