Böcker på gång under 2014

Häromdagen skickade jag så äntligen in slutmanus till min kommande bok, Digitalisim. När allting blir internet, som utkommer på Volante förlag i maj. Återstår gör nu arbete med korrektur och tryck-PDF. Det har blivit en mer omfattande bok än jag tänkte mig från början. Originalmanus är nu uppemot 80 000 ord. Struktur och disposition ger vid handen en bok uppdelad i förord, inledning, sju kapitel om – överflöd, kvalitet, delande, öppenhet, information, lagring och digitalisering – samt ett efterord och kommenterad referenslista. Viktor Hertz designar, så jag vet åtminstone att den kommer att bli snygg.

Vid sidan av denna monografi har jag arbetat med ett par antologiprojekt som också kommer att bli färdiga under året. Det gäller för det första en bok som dröjt en aning, vilken ursprungligen hade sin upprinnelse i en konferens på KB i slutet av 2012. Boken borde publicerats under förra året, men är nu i alla fall snart tryck-klar. Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid, har vi redaktörer kallat den. Min tidigare kollega på KB, Jonas Nordin, har haft huvudansvar och en annan tidigare kollega, Otfried Czaika, fungerar också som redaktör. Boken utkommer i serien Mediehistoriskt arkiv under våren.

Det kommer också en annan mediehistoriska antologi att göra, och det i samma serie. Tillsammans med kollegor i Lund (Patrik Lundell & Marie Cronqvist) har jag under hösten arbetet med ett bokmanus som även det hade sin utgångspunkt i en konferens, denna gång om kulturhistorisk medieforskning som vi arrangerade i Lund förra våren. Även det bokmanuset börjar nu bli klart. Boktitel är ännu inte satt, men manuskriptet innehåller en hel del intressanta mediehistoriska perspektiv på bland annat skrivbord som medier, på fildelning via radio eller på själva medieforskningens historia och framväxt. Själv är jag också snart klar med min egen artikel som kort och gott heter, “Begagnade medier”. Den handlar dels om återförsäljning av gamla medier som en gång var nya, dels om mediers problematiska andrahandsvärde, och då framför allt i digital form.