Om Google – i Lund

Igår arrangerades ett symposium vid Lunds universitet som jag deltog i, “Is Google enough?” Diskussionen kretsade kring hur Google blivit en så central del av människors vardag och hur man som forskare förhåller sig till detta – och vilken forskning som behövs för att bidra med ett kritiskt perspektiv. En kortare rapport finns att läsa på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida, och själv är jag på gång med en artikel om frågeställningen för Svenska Dagbladet – där den möjligen publiceras under nästa vecka.