Digital infrastruktur bygger inte sig själv

Jag har idag publicerat en kortare kommentar i SvD om sökmotorer – en text som också återfinns nedan på bloggen – under rubriken, Digital infrastruktur bygger inte sig själv. Har inte mycket mer att tillägga – men ingressen är bra tycker jag: “Sökmarknaden är ett misslyckande. Mer än 90 procent av alla sökningar i Europa görs med Google, ett företag som alltmer styrs av betalda svar på sökningar. Är det dags för ett public service-internet?, frågar sig Pelle Snickars.”